Skip to content

KAROLINA CICHA & SPÓŁKA

KAROLINA CICHA & SPÓŁKA

WIELOMA JĘZYKAMI – nawiązuje do tradycji Podlaskiego. To koncert na kilkanaście instrumentów i dziewięć języków, którymi posługują się mniejszości zamieszkujące ten skrawek Polski. Na koncercie usłyszymy piosenki w językach: ukraińskim, litewskim, rosyjskim, romskim, białoruskim, w jidysz, po polsku, tatarsku i w esperanto. “Jeden/Wiele” – pieśni chwalebne wielu świątyń, koncert sakralny. Obok katolickich skarbów muzyki sakralnej, takich jak “Kiedy ranne wstają zorze” z XVIII wieku usłyszymy tradycyjne pieśni ku chwale Boga innych tradycji Religii Księgi (np. staroobrzędową pieśń Irmologiona Supraskiego z XVI wieku, prawosławną pieśń z Liturgii świętego Bazylego, suficki poemat Rumiego z XIII wieku czy hebrajską pieśń mistyka Elazara Azikri z XVI wieku).

Koncert “Jeden/Wiele” to połączenie tej bogatej mozaiki w jeden spójny program, w którym wszystkie Religie Księgi zabrzmią wspólnie, przemawiając niejako jednym głosem. Muzykę – niekiedy ekstatyczną, niekiedy kontemplacyjną a niekiedy bliską rytuału czy obrzędu – dopełniają języki sakralne (m.in cerkiewno-słowiański, łacina, arabski, hebrajski czy polski).

JIDYSZLAND – oparty jest na tekstach żydowskich poetów z Podlaskiego. Na koncert składają się utwory do tekstów żydowskich poetów pochodzących z Podlaskiego: Chaima Siemiatyckiego, Rabina Elizera Szulmana, Liby Bursztejn z Tykocina, czy Morrisa Rosenfelda z okolic Sejn. Słyszymy też tekst Rivki Tiktiner – XVI wiecznej uczonej mającej korzenie w tych stronach, zapisaną w archaicznym jidysz.

Jest też miejsce na pieśni będące świadectwami miejsc – jak „Bialystok main heim”.TATARSKI – oryginalna muzyka Tatarów przybyłych na Podlasie w XV wieku nie zachowała się. I choć Tatarzy polscy przez wieki kultywowali swoją orientalną kuchnię, obyczaje i religijną odrębność, muzyka, z którą przyjechali zamilkła wraz z ich językiem. Nikt dziś nie wie, co i jak grali, gdy przybyli do Polski. Cicha postanowiła wskrzesić tę zapomnianą muzykę.

karolinacicha.eu

Back to top